Elevenes psykososiale miljø – mye planer og lite praksis

Bedre skole nr 3/2011 skriver at skolenes arbeid med skolemiljøet er mangelfullt. Etter andre runde av nasjonalt tilsyn viser det seg at kun 11 av 129 skoler som ble kontrollert gikk fri for reaksjoner. Første runde av tilsynet viste at mange skoler har planer for arbeidet, men at de ikke følger opp planene i praksis. I følge Utdanningsdirektoratet bekreftes dette gjennom annen runde av tilsynet. Mangelfull informasjon til foreldre og elever som ber om at skolen setter i verk tiltak, er ett av punktene som blir påpekt. Det ser ut til at kapittel 9 a i Opplæringsloven ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hva skal til for å komme fra planer til praksis?

Elevenes psykososiale miljø – mye planer og lite praksis

2 thoughts on “Elevenes psykososiale miljø – mye planer og lite praksis

  1. Hege Knudsmoen sier:

    Det foregår et vesentlig arbeid og stilles mange spørsmål om denne bestemmelsen i skolen idag. Juristene Trond Welstad og Simen Warp har foretatt en kartlegging som bør oversettes til pedagogikk om opplæringsloven krav om å sikre elevenes rett til et godt læringsmiljø. Dette handler også om elevenes medbestemmelse og medvirkning i skolen.

Kommentarer er stengt.