Skolevegring

På slutten av et skoleår kan det kanskje være interessant å lese om skolevegring, en utfordring som  ikke er sjelden å møte – enten som lærer, som pp-ansatt, som skoleleder eller som forelder? Det er økt risiko for skolevegring  i forbindelse med skolestart og overganger. Men hva er det og er det forsket på temaet?

Hva er skolevegring?

Skolevegring kan defineres som «vansker med å møte på skole som følge av emosjonelt ubehag, spesielt angst og depresjon» (King og Bernstein 2001) . En annen definisjon er: »  Vegring mot oppmøte på skolen eller å skulle oppholde seg på skolen en hel dag» (Kearney og Silvermann, 1996) . Disse to definisjonene vektlegger litt forskjellige aspekter ved skolevegring. Skulk og skolefobi er andre ord som er brukt om fenomenet. Lite norsk forskning finnes. Men internasjonal forskningslitteratur finnes, og en svært lesverdig artikkel som oppsummerer denne forskningen finnes i Barn i Norge; Årsrapport om barn og unges psykiske helse 2005.

Lite forskning på skolevegring  i Norge

Vi vet derfor ikke omfanget i norske skoler, og heller ikke om norske barn og unge har de samme kjennetegn og risikofaktorer som barn og unge i andre land. Men Oslo kommune, Utdanningsetaten  har gjort en flott innsats – der har en utarbeidet en praktisk og faglig veileder for grunnskolen og skolens samarbeidspartnere som heter Skolevegring.  Her satses det på forebygging og tidlig intervensjon. Et prosjektteam ved PP-tjenesten er opprettet (Skolevegringsteamet) Prosjektperioden var fra 2008 –  våren 2010. Avsluttes i disse dager med andre ord.Veilederen som er utarbeidet er basert på erfaringer i teamet og på teori og ny forskning på skolevegring. Den er som tittelen sier både praktisk og faglig.

  • Kapittel 1 : forståelse av hva skolevegring er
  • Kapittel 2: arbeidsverktøy for kartlegging og samarbeid
  • Kapittel 3: om forebygging
  • Appendiks inneholder sjekklister, maler og lignende til bruk for tiltak

Les  artikkel om forskning i : Barn i Norge 2005 og  Veileder fra Oslo kommune: Skolevegring 2009 og mastergradsoppgave fra Universitetet i Stavanger: Skolevegring og skolebaserte tiltak

Skolevegring

En kommentar om “Skolevegring

Kommentarer er stengt.